Reklamní prostory

Nabízíme komplexní pronájem reklamních ploch u silnice (směrové cedule, navigační desky, sloupy veřejného osvětlení). Nabídka tištěné reklamy, Slánský kapesníček.

Reklama na sloupech veřejného osvětlení ve formátech: 80 x 100 cm – jedno nebo oboustranné 59 x 83 cm – jedno nebo oboustranné.

Směrové cedule a navigační desky ve formátech: 20 x 99 cm – jednostranné 80 x 120 cm – jedno nebo oboustranné 66 x 90 cm – jedno nebo oboustranné.

Zajistíme pro vás veškerý servis a údržbu.